Eindejaarstips 2015

Er komt een lastenverlichting van € 5 miljard aan. In Den Haag wordt thans gestreden om de vraag welke groepen hiervan gaan profiteren. 

Komt er meer vergroening en wat krijgen alleenverdieners straks extra? Maar dat is uiteraard niet alles. Het Belastingpakket 2016 bestaat maar liefst uit 4 wetsvoorstellen. En verder wordt het digitaal verkeer met de Belastingdienst steeds verder uitgebreid. Voorts moet de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 april 2016 in werking treden. Kortom, er gaat in 2016 weer veel veranderen voor ondernemers en particulieren.

Nieuwsbrief december 2015