Administratieve Dienstverlening

kast met dossiermappenVerwerken administratie
Veel van onze klanten kiezen ervoor zelf hun administratie te verwerken via een software-pakket. Bij de keuze van een softwarepakket, de inrichting van de administratie en vragen met betrekking tot het verwerken hiervan kunnen wij behulpzaam zijn. Anderen kiezen ervoor dit aan ons uit te besteden, zodat men zich volledig op het ondernemen kan richten. De aangifte omzetbelasting kan vervolgens afhankelijk van uw voorkeur door u zelf of door ons verzonden worden. Wij werken met de software Snelstart, King en Exact en klantspecifieke software.

Kwartaalrapportage
Vanuit uw financiële administratie kunnen wij zorgen voor kwartaalcijfers (desgewenst ook maandcijfers), welke u kunt vergelijken met vorige perioden. Zo bent u altijd op de hoogte van de stand van zaken en kunt u indien nodig tijdig maatregelen treffen.