Disclaimer

Disclaimer, privacy- en cookieverklaring

Algemeen 
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website.

AKcént gebruikt geen persoonlijke gegevens van u, wij maken zelf geen gebruik van cookies, we leggen geen ip-adressen of iets dergelijks vast. Daarnaast is deze site niet bedoeld om in te loggen om zo uw administratie bij te werken. Dit alles om het uw privacy te waarborgen.

Inhoud van de website en verwijzingen 
De door AKcént en de aan haar gelieerde partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat AKcént zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan zij voor de juistheid, bereikbaarheid, volledigheid en zonder schadelijke componenten daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u hier aantreft.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. AKcént en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Intellectuele eigendomsrechten 
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van AKcént of van de met haar samenwerkende partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Hyperlinks 
AKcént aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Nederlands recht 
Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.